ACEM

MAKLUM BALAS KESAN CORONAVIRUS 2019 (COVID-19) KEPADA PIHAK INDUSTRI
From: ACEM Secretariat 
To: All ACEM Members   
MITI has requested for feedbacks from ACEM members with regard to their survey exercise pertaining to the impact that COVID19 has on the industry. Kindly refer to the link given in their circular for the detail of the survey questionnaires.
ACEM Secretariat 
17th March 2020
 
Dengan hormatnya saya diarah merujuk kepada perkara di atas.
2.      Untuk makluman YBhg. Tan Sri/ Datuk/ Dato’ Sri/ Dato’/ Tuan/ Puan, Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri (MITI) amat prihatin dengan penularan wabak Koronavirus (COVID-19) yang telah memberi kesan kepada ekonomi khususnya melibatkan sektor perkilangan dan perkhidmatan.
3.      Sehubungan itu, MITI sedang mengumpul maklumat kesan COVID-19 ke atas aktiviti dan prestasi syarikat yang terjejas. Input ini akan digunakan oleh Kerajaan Malaysia bagi memperkukuhkan Pakej Rangsangan Ekonomi sedia ada serta memperkenalkan strategi dan langkah bagi memastikan risiko ekonomi dapat ditangani dengan berkesan.
4.      Kerjasama pihak YBhg. Tan Sri/ Datuk/ Dato’ Sri/ Dato’/ Tuan/ Puan adalah dimohon untuk mengemukakan maklum balas melalui pautan https://forms.gle/5oZrgMrTzcwycFvNA selewat-lewatnya pada 17 Mac 2020 (Selasa). Setiap syarikat adalah dikehendaki untuk mengemukakan satu  (1) borang maklum balas kepada MITI.
5.      Segala kerjasama dan perhatian pihak YBhg. Tan Sri/ Datuk/ Dato’  Sri/ Dato’/ Tuan/ Puan dalam perkara ini amatlah dihargai.
Sekian, terima kasih.
Sekretariat JK Pemantauan COVID-19  Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri (MITI)