ACEM

Notice

Senarai Edaran: Meningkatkan Kecekapan Pengawalseliaan Dalam Urusan Mendapatkan Permit Pembinaan (DCP) – Pengeluaran Surat Pelepasan Borang G11 Oleh Jabatan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan(JKKP)