ACEM

Surat Kajian Selidik Impak Dasar Perolehan Kerajaan

Dengan segala hormatnya, untuk makluman YBhg. Tan Sri/Puan Sri/Datuk Seri/Dato’ Seri/Datin Seri/Datuk/Dato’/Datin/Tuan/Puan, Unit Peneraju Agenda Bumiputera (TERAJU) dengan kerjasama Unit Perancang Ekonomi (EPU) di Jabatan Perdana Menteri dan Kementerian Kewangan Malaysia (MOF) sedang menjalankan Kajian Impak Dasar Perolehan Kerajaan ke atas Syarikat/ Perniagaan dan kami daripada KPMG Management & Risk Consulting Sdn Bhd (KPMG) telah dilantik sebagai perunding untuk melaksanakan kajian ini.

Sebahagian daripada kajian ini meliputi soalselidik untuk mendapatkan pandangan dari syarikat-syarikat dan perniagaan mengenai pelaksanaan Dasar Perolehan Kerajaan. Sehubungan dengan itu, pihak kami amat bebesar hati sekiranya pihak YBhg. Tan Sri/Puan Sri/Datuk Seri/Dato’ Seri/Datin Seri/Datuk/Dato’/Datin/Tuan/Puan dapat mengedarkan pautan borang kaji selidik tersebut kepada syarikat-syarikat di bawah persatuan YBhg. Tan Sri/Puan Sri/Datuk Seri/Dato’ Seri/Datin Seri/Datuk/Dato’/Datin/Tuan/Puan. Pautan borang tersebut boleh didapati seperti berikut:

https://bit.ly/kajianperolehankerajaan

Untuk pengetahuan YBhg. Tan Sri/Puan Sri/Datuk Seri/Dato’ Seri/Datin Seri/Datuk/Dato’/Datin/Tuan/Puan, pihak kami berharap agar borang kaji selidik ini dapat dilengkapkan oleh syarikat selewat-lewatnya pada 15 Oktober 2020 bagi membolehkan input tersebut diambil kira sebagai sebahagian daripada penyediaan strategi bagi RMK-12.

Sekiranya YBhg. Tan Sri/Puan Sri/Datuk Seri/Dato’ Seri/Datin Seri/Datuk/Dato’/Datin/Tuan/Puan memerlukan bantuan dalam melengkapkan soalselidik ini, sila hubungi wakil-wakil daripada TERAJU atau KPMG seperti yang dinyatakan di dalam surat yang dilampirkan atau hubungi saya di talian 013-742 0028 (Cik Nur Fatin Liyana).