ACEM

Pemakluman Perubahan Skop Dan Persempadanan Kawasan Pentadbiran Pejabat Suruhanjaya Tenaga(ST) Negeri Kelantan & Terengganu Dan Pejabat ST Negeri Pahang