Letter of rayuan supaya Kerajaan Malaysia dapat membantu syarikat-syarikat Perunding Kejuruteraan yang menghadapi masalah aliran tunai dalam keadaan Pandemik Covid-19.

PLATINUM PARTNER

GOLD PARTNER

INTERNATIONAL FEDERATION