Meningkatkan Kecekapan Pengawalseliaan Dalam Urusan Mendapatkan Permit Pembinaan (DCP) – Pengeluaran Surat Pelepasan Borang G11 Oleh Jabatan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan(JKKP)

PLATINUM PARTNER

GOLD PARTNER

INTERNATIONAL FEDERATION